Jan C

De putjes van de Zwartegatstraat

Deze riooltoegangen zullen onze lager gelegen wijk beschermen volgens dit gemeentebestuur: De putjes van de Anseeuwstraat vlakbij zijn al een paar maanden ouder:

Openbaarheid van bestuur

Wij willen begrijpen waarom de nieuwe terreinen zo aangelgd werden dat wateroverlast zijn weg kan vinden naar de nabijgelegen woonwijk. Volgens de gemeente is dit geen technische 'slordigheid' maar een beleidskeuze ... Om deze

Dialoog ???

Op 1 september hebben we geprobeerd een constructieve dialoog te hebben de technische dienst van het gemeentebestuur en Aquafin. Spijtig genoeg werden onze opmerkingen totaal genegeerd. E.Welvaertstraat De gemeente geeft toe dat