Dialoog ???

Op 1 september hebben we geprobeerd een constructieve dialoog te hebben de technische dienst van het gemeentebestuur en Aquafin.

Spijtig genoeg werden onze opmerkingen totaal genegeerd.

E.Welvaertstraat

De gemeente geeft toe dat de E.Welvaertstraat over een kleine 100 meter afhelt naar de woonwijk. Ze stelt echter voor dat de aanpalende bedrijfsterreinen zo moeten aangelegd worden dat het regenwater afvloeit naar de veel verder op gelegen nieuwe Sintelweg/Zwartegatstraat. Dit is aanvaardbaar maar dit lijkt ons geen goedkope oplossing, tevens is het onduidelijk hoe de gemeente dit kan afdwingen (voor zover we weten is er reeds een bouwvergunning verleend zonder vermelding van deze bijkomende voorwaarde). Bij deze oplossing blijft er een risico dat water terugvloeit naar de woonwijk via de gracht langs de E.Welvaertstraat (indien de nieuw rioleringsdeksels het debiet niet kunnen slikken).
Zelf hebben we zeer goedkope en eenvoudige suggesties gemaakt, maar daarop krijgen we niet direct een reactie.
Op deze foto genomen vanuit de E.Welvaertstraat is de helling niet zo duidelijk, maar volgens onze gemeente zal het water de 120 meter lange weg linksaf (deels bergop) volgen naar de nieuwe riolen, en niet de korte weg (1 meter) naar de Welvaertstraat op de voorgrond.

Noordelijke Kwadeplasstraat

Wat betreft de noordelijke Kwadeplasstraat: de gemeente toonde zich nu eindelijk bewust van onze bezorgdheid, en zou dit bekijken als er voor de aanpalende bedrijventerreinen een omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Tot nog toe lijken dit enkel woorden en geen daden.
Zelf hebben we zeer goedkope en eenvoudige suggesties gemaakt maar volgens de gemeente volstaat de riolering om stortregens op te vangen. De toestand van de riolering kan je op deze site hier bekijken.
Ontertussen loopt ook een nieuwe aanvraag tot omgevingsvergunning die de terreinen nogmaals met 65cm zou verhogen... De 'constructieve' dialoog heeft dus niets gebracht.

Gracht Kwadeplasstraat al dan niet verbonden met nieuwe riolering

We onvangen tegenstrijdige berichten of deze gracht verbonden al dan niet verbonden is met de nieuwe riolering. Als dat zo is bestaat een gevaar op terugstuwing van water vanuit de bedrijvenzone, aangezien het terrein lager ligt dan 6,6 m.  
Volgens de gemeente zou een periodiek gecontroleerde terugslagklep kunnen verhinderen dat water terugvloeit uit de riolering. Het is ons onduidelijk of deze verbinding nu al dan  niet gerealiseerd is (met of zonder terugslagklep).
De gemeente heeft eindelijk op 16 november een duidelijk antwoord gegeven: op vandaag is deze verbinding er niet, en dat lijkt me ook veiliger. Een terugslagklep zou vereisen dat de werking periodiek gecontroleerd moet worden, iets wat wij als burgers niet kunnen controleren.

Conclusie: zeer waakzaam blijven ...

In het kader van onze klacht wegens gebrek aan  "openbaarheid van bestuur" beweert de gemeente nu alle relevante documenten ter inzage gegeven te hebben. Merkwaardig is dat geen enkel nieuw document opgemaakt werd na ons overleg van 1 september. De gemeente is blijkbaar nog niet van plan woord bij daad te voegen.